fbpx

Условия за ползване на уебсайта

1. Условия

С достъпа до този уебсайт, достъпен от jivkokonstantinov.com, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на уебсайта и се съгласявате, че носите отговорност за споразумението с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, достъпът ви до този сайт ще бъде ограничен. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от закона за авторското право и закона за търговските марки.

2. Лиценз за употреба

Като потребители на сайта jivkokonstantinov.com вие имате право да използвате сайта и неговото съдържание единствено за лични/нетърговски цели. Имате право да споделяте съдържанието от сайта в онлайн пространството, само и единствено при изричното споменаване на източника jivkokonstantinov.com. Като потребители на сайта и по закона за авторското право вие не можете:

Да променяте или копирате материалите, в това число:

Да използвате материалите за всякакви търговски цели без изричното съгласие на Живко Константинов. Да премахвате всички авторски права или други собственически нотации от материалите; или да прехвърляте материалите на друго лице или „огледално“ на всеки друг сървър.

При установяване на нарушение, това ще позволи на Приключенията с Живко Константинов да прекрати достъпа ви. При прекратяване правото ви на достъп също вие трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали са отпечатани или в електронен формат. Настоящите Общи условия са създадени с помощта на Генератора на условия за обслужване и генератора на политиката за поверителност.

3. Отказ от отговорност

Всички материали на уебсайта „Приключения с Живко Константинов“ са предоставени „както са“. „Приключения с Живко Константинов“ не прави никакви изявления относно точността или надеждността на използването на материалите на уебсайта му или по друг начин свързани с такива материали или сайтове, свързани с този уебсайт.

4. Ограничения

„Приключения с Живко Константинов“ или неговите доставчици няма да носят отговорност за каквито и да е щети, възникнали при използването или невъзможността за използване на материалите в уебсайта.

5. Ревизии и грешки

Материалите, появяващи се на уебсайта на „Приключения с Живко Константинов“, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. „Приключения с Живко Константинов“ няма да гарантират, че някой от материалите в този уебсайт е точен, пълен или актуален. „Приключения с Живко Константинов“ могат да променят материалите, съдържащи се на уебсайта, по всяко време без предизвестие. „Приключения с Живко Константинов“ не поема ангажимент да актуализира материалите.

6. Връзки

„Приключения с Живко Константинов“ не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт. Наличието на каквато и да е връзка не означава одобрение от „Приключения с Живко Константинов“  на сайта. Използването на който и да е свързан уебсайт е на собствен риск на потребителя.

7. Промени на условията за ползване на сайта

„Приключения с Живко Константинов“ могат да преразгледат тези Условия за ползване на уебсайта по всяко време без предварително уведомление. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на настоящите Общи условия за ползване.

8. Вашата поверителност

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност.

9. Приложимо право

Всяка претенция, свързана с „Приключения с Живко Константинов“, се урежда от законите на република България, без оглед на нейните конфликтни разпоредби.

🌍 Language