fbpx

Източни Родопи. Българското Серенгети (Видео)

Източни Родопи

Източни Родопи – едно от най-загадъчните и красиви кътчета на България. Тук, сред величествени планини и древни мистерии, природата разкрива впечатляващи пейзажи и богато биоразнообразие, които оставят всеки без дъх!

Маждарово, Източни Родопи

Маждарово, Източни Родопи

ВИДЕО за запазването на дивата природа в Източни Родопи:

Научете повече на https://rewilding-rhodopes.com/

Скалисти върхове, вековни гори, дълбоки долини, реки и язовири, сред които се крият загадъчни тракийски светилища и невероятна дива природа. Като например тази двойка черни щъркели, които можем да видим в Източни Родопи, заснети от фотографа Георги Чакъров.

черен щъркел в Източни Родопи

Черен щъркел. Снимка: Георги Чакъров, Фондация „По-диви Родопи“

Огромно биоразнообразие

Източни Родопи е едно от местата с най-голямо биоразнообразие в Европа. Район с високо  значение за опазването на над 4300 животински вида, много от които редки и застрашени. Източните Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в Европа. Това ги превръща в една от най-предпочитаните дестинации за наблюдение на птици на Стария континент.

вълк в Източни Родопи

Вълк. Снимка: Георги Чакъров, Фондация „По-диви Родопи“

Цялото това богатство се дължи най-вече на характерния за района мозаечен ландшафт, който e предпоставка за голямото видово разнообразие.

сърни

Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

„Отвореният ландшафт на Източните Родопи е особеност за района и благодарение на това тук биоразнообразието е изключително богато. Дивите тревопасни го поддържат отворено и така тяхното възстановяване – те са били унищожени от човека в миналото, съдейства за естественото поддържане на природните екосистеми. Освен това елените са храна за дивите хищници, а труповете им – храна на трите вида лешояди, които се срещат в района!“ споделя Стефан Аврамов – Главен експерт Биоразнообразие във Фондация „По-диви Родопи“

сърна Родопи

Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

Фондация „По-диви Родопи“

Вече 10 години Фондация „По-диви Родопи“ работи усърдно за завръщането на дивата природа в Източни Родопи. Благодарение на тяхната работа отново можем да видим зубри, диви коне, благородни елени и елени лопатари, както и белоглави и черни лешояди, които фондацията възстановява в партньорство с Българското дружество за защита на птиците.

Белоглав лешояд. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

“Ние се намираме в Студен кладенец, дивечовъден участък и това място е може би с най-много лопатари, които живеят свободно в България! Освен това тук има благородни елени, има зубри, има лешояди, вълци – това е едно от малкото места в Европа всъщност, където можем да видим всички представители на дивата природа, диви тревопасни, хищници и мършояди на едно място и за мен това място в българското Серенгети, дори Европейското Серенгети!“ споделя Десислава Костадинова – експерт Биоразнообразие във Фондация „По-диви Родопи“

Източни Родопи зубър

Зубър. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

Студен кладенец

Тази приоритетна област в Източни Родопи може да се похвали с една от най-плътните популации на диви тревопасни животни на Балканите, основно елен лопатар.

благороден елен

Благороден елен. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

Активно се работи и за връщането на редица видове, обитавали района в миналото. В местообитанията има увеличаваща се колония на белоглавия лешояд. 

белоглав лешояд

Белоглав лешояд. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

Юмрук скала

„За нас това място е важно, защото се опитваме да възстановим всички едри диви тревопасни животни, като благородния елен, европейски бизон – зубърът, дивият кон.“ споделя Христо Христов – Главен експерт Биоразнообразие във Фондация „По-диви Родопи“.

Юмрук скала

„Това е Юмрук скала. Тя е защитена местност по Закона за защитените територии в България. И тя е обявена за защитена, за да опази колонията от белоглави лешояди, гнездата на черните щъркели и много други видове от флората и фауната на България!“

лешояд

Лешояд. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

египетски лешояд

Египетски лешояд. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

Орхидеи

В Източните Родопи растат видове, които се срещат единствено тук. „Както знаем тук има доста редки видове орхидеи, някои от които са ендемични за района. Можем да им се любуваме като ги снимаме, но не и да ги събираме!“ споделя Тодор Тодоров – Мениджър Бизнес развитие във Фондация „По-диви Родопи“

дива орхидея

Областта е едно от местата в Европа с най-голямо разнообразие на грабливи птици. Заради богатата флора и фауна масивът има статут на биологично важно място за Източна Европа.

Маджарово

Маджарово

Маджарово е част от тясната и дълбока долина на река Арда. Малкият град е заобиколен от скалисти склонове, достигащи 150 метра височина. Районът е богат на редки и застрашени растения, насекоми и видове птици, особено грабливи. Срещат се царският орел, малкият орел, орелът змияр, черният, египетският и белоглавият лешояд.

Снимка: Георги Чакъров, Фондация „По-диви Родопи“

„Ние се занимаваме с едри тревопасни животни, с тяхното разселване   във фауната на Източните Родопи. Основните видове, с които работим са зубърът или европейският бизон, еленът лопатар, благородният елен и конете от порода Коник. Също така работим и с лешоядите. Имаме програма за реинтродукция с партньорите ни от БДЗП – на черния лешояд, която лека-полека набира сила и се надяваме скоро да имаме много гнездящи двойки от черни лешояди.“ споделя Тодор Тодоров – Мениджър Бизнес развитие във Фондация „По-диви Родопи“

черен лешояд Източни Родопи

Черен лешояд. Снимка: Георги Чакъров, Фондация „По-диви Родопи“

Целта на всички от Фондация „По-диви Родопи“ е да се подпомогнат естествените природни процеси, които от своя страна ще доведат до още по-дивата природа. Всяка стъпка – върнат вид и възстановена екосистема, се разглежда като напредък.

лалугер в Източни Родопи

Лалугер. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

„Основната цел на Фондацията е да подкрепя и възстановява естествените процеси в природата на Източни Родопи, като интродуцира видове, които поддържат хабитатите, за да може кръговратът на живота да е факт в района, както е на много малко места в Европа вече.“ допълва Тодор Тодоров.

диви коне

Диви коне. Порода Коник. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

Възстановяване на изгубени видове

Европейските видове диви животни са силно намалели, дори в най-дивите и недостъпни райони. Някои от изчезналите видове играят ключова роля за природата в региона. Фондация „По-диви Родопи“ работи за възстановяване на тези изгубени видове. Rewilding или завръщането на дивата природа е новаторски подход, който дава свобода на естествените процеси да оформят отново дивата природа на Европа.

зубър в Родопите

Зубър. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

„Намираме се край град Маджарово, над брега на язовир Ивайловград и на изток е едно от местата, където разселваме елени в Източните Родопи.

язовир Ивайловград

Тук сме пуснали над 150 елени-лопатари. Защо го правите? Елените играят важна роля в екологията на района. Те се изхранват с храсти, клонки от дървета и трева и по този начин поддържат отворени местообитанията, които иначе ще обраснат и ще се покрият с плътна гора. А гората, като се затвори ще изчезнат хиляди видове животни и растения, които имат нужда от слънце и които обитават приземния етаж на Източнородопските екосистеми.“ разказва ми Стефан Аврамов – Главен експерт Биоразнообразие във Фондация „По-диви Родопи“.

зубър Източни Родопи снимка Стефан Стефанов

Зубър. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

„Основната цел е да помогнем на екосистемите да се самоподдържат естествено, връщайки ключови видове, които са условие за това. И големите тревопасни са такъв елемент. Те са ключови видове, които са били изтребени от човека за месо и в момента ние ги връщаме в сътрудничество с местните ловни сдружения, които са ни активен партньор и ги опазват от бракониери, тъй като бракониерството ги е унищожило в миналото и когато върнем тези липсващи елементи на екосистемата, тя става много по-устойчива, по-пълна и може да функционира без човешка намеса!“ споделя Стефан Аврамов – Главен експерт Биоразнообразие във Фондация „По-диви Родопи“.

благороден елен в Източни Родопи

Благороден елен. Снимка: Стефан Аврамов, Фондация „По-диви Родопи“

Отговорният туризъм в Източни Родопи

Биоразнообразието е предпоставка за развитието на туризма, което помага и за общото развитие на района и подпомагане на местните общности, споделят от Фондация „По-диви Родопи“.

табели екопътеки Източни Родопи

В района се изграждат все повече укрития за наблюдения и снимане на диви животни и птици, а Фондацията работи и за създаването на туристически маршрути и маркировка, които позволяват опознаването на района.

екопътеки Източни Родопи

„Хората, които стопанисват това място, хората, които живеят на това място го пазят, проблемът е, когато идват хора, които очакват да „консумират“ природата, но не осъзнават, че всъщност са гости на природата и трябва да се държат, като на гости, а не на място, което са дошли, изконсумирват го със снимки, викове, крясъци, оставяйки си боклука и тръгвайки си. Просто зависи от човека, който идва и от отношението му към природата!“ Десислава Костадинова – Експерт Биоразнообразие във Фондация „По-диви Родопи“

Студен Кладенец

„Отговорният туризъм е изключително важен, защото тези животни имат доста крехки жизнени цикли. И това как ние се отнасяме, как се държим, когато сме в природата, е изключително важно за тяхното съществуване и поддържането на тяхната популация! Особено в размножителните периоди, както сега май-юни, е много важно, когато сме в природата, да спазваме определен етикет, който не стресира животните и не влияе пряко на тяхната репродуктивна способност, защото се оказва, че това е изключително голям фактор!“ – Тодор Тодоров – Мениджър Бизнес развитие във Фондация „По-диви Родопи“

лешояд

Белоглав лешояд. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

Размножителният период при дивите животни и птици

Размножителните период при дивите животни са критични. През това време животните се ангажират с поведение, което е от съществено значение за размножаването, като показване на ухажване, изграждане на гнезда и ритуали на чифтосване. Всяко безпокойство през този чувствителен период може да има тежки последици, да наруши брачните дейности, да причини стрес на животните и дори да доведе до репродуктивен провал. За видовете, които вече са изправени пред заплахи като загуба на местообитания и изменение на климата, смущенията по време на размножителния сезон, могат допълнително да повлияят негативно на техните популации.

Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

Проблемът с дронове

„Проблемът основно с дроновете е, че хората, като едни много любопитни животни, искат да видят всичко и много от тези хора, които оперират дронове, се приближават твърде близко до гнездата на лешоядите, някои от тях даже влизат. Това нарушава тяхното спокойствие, птиците се плашат, което може да повлияе доста негативно на тяхното размножаване, могат да паднат от гнездото, да оставят малкото и избягат! Можете да ги наблюдавате със зрителни тръби, с бинокли, да се любувате на летящите птици, но когато пускате дронове, да го правите по-далеч от скалите!“ Тодор Тодоров – Мениджър Бизнес развитие във Фондация „По-диви Родопи“

Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

Насоки за отговорен туризъм:

  • Придържайте се към маркирани туристически маршрути
  • Винаги събирайте отпадъците, които генерирате сред природата и ги изхвърляйте в предназначените затова контейнери в населените места
  • Не вдигайте шум, когато сте в природата и особено в размножителния период
  • Старайте се да се наслаждавате на околната среда в малки групи от хора
  • Не събирайте редки видове растения, а ги оставете там, за да могат да им се любуват хората и в бъдеще
  • Не палете огън извън обособени за това места
  • Когато видите диво животно, към което проявявате интерес, го наблюдавайте от безопасно разстояние, за да минимизирате притеснението създадено за животното и риска за вас самите
  • Използвайте местни гидове, които имат опит сред природата и могат да ви запознаят с това как да се държите сред дивата природа
  • Посетете наблюдателни площадки и укрития за наблюдение на диви животни
  • Станете част от каузата – запознайте се с дейностите на природозащитните организации в района и ако имате интерес, участвайте в техните доброволчески акции, за да разберете от близо колко трудно се съхранява и укрепва дивата природа

Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

Вредните последици от безотговорния туризъм:

Безотговорното поведение като силни шумове, приближаване твърде много до животни или навлизане в зони с ограничен достъп може да наруши естественото поведение и да причини стрес на дивата природа. В екстремни случаи може да доведе до изоставяне на гнездата, нарушаване на ритуалите за чифтосване или дори нараняване или смърт на животните. Така че, когато тръгнете на пътешествие, не забравяйте колко е важно да стъпвате леко и да уважавате естествения свят около вас.

Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

Да опазим дивата природа на Източни Родопи

Дивата природа на Източни Родопи е там, очаква ни, можем да научим повече за нея и да помогнем за опазването и връщането на по-дивия ѝ облик. Да я запазим за бъдещите поколения… зависи от нас – посетителите!

диви коне Източни Родопи

Диви коне. Снимка: Стефан Стефанов, Фондация „По-диви Родопи“

„Да не оставяме никакви отпечатъци като отпадък. Това да не палим огън на необособени места, защото Източните Родопи са много сух район и има много висок риск от пожари. Видяхме как в Гърция от другата страна на границата имаше силни пожари, които силно повлияха на популацията на черния лешояд, която беше единствената естествена за Балканския полуостров!“ Тодор Тодоров – Мениджър Бизнес развитие във Фондация „По-диви Родопи“

Снимка: Георги Чакъров, Фондация „По-диви Родопи“

„Ние се надяваме, че в бъдеще хората ще бъдат по-отговорни, ние ще работим активно за създаване на кампании, които да информират хората, за да могат те да се наслаждават на природата години напред и тя да процъфтява все повече и повече!“ Тодор Тодоров – Мениджър Бизнес развитие във Фондация „По-диви Родопи“

Снимка: Георги Чакъров, Фондация „По-диви Родопи“

Природата – нашият храм

„Дядо казваше в баира ще ходиш като в храм! Тоест в природата ще влизаш, все едно влизаш в църква! И аз мисля, че това е ключът за опазването на това, което имаме!“ – Десислава Костадинова – Експерт Биоразнообразие във Фондация „По-диви Родопи“

Благороден елен. Снимка: Стефан Аврамов, Фондация „По-диви Родопи“

В статията са използвани кадри от Фондация „По-диви Родопи“ и „Beardfrost productions“

Повече за дейностите на Фондация „По-диви Родопи“ можете да видите тук:

Този млад елен лопатар срещнах по пътя за Харман кая – един от най-мащабните скално-изсечени праисторически култови комплекси на територията на Източни Родопи. Порадвахме се един на друг, след което всеки пое по своя път.

костенурка в Източни Родпи

Тръгнала да пресича баш, където хвърчат колите… Дано не се сърди съдбата, ако сме се намесели, но я преместихме на безопасно и с аромат на мащерка, място…

Сподели:
Източни Родопи - едно от най-загадъчните и красиви кътчета на България. Българското Серенгети, където все още можем да видим дивата природа!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

🌍 Language